Oferta

  • Projektowanie i rysowanie w programach CAD, programowanie CNC
  • Wdrażanie i obsługa systemów informatycznych firm – ERP, CRM, itp.
  • Sieci komputerowe, internet
  • Rejestracja czasu pracy i kontroli dostępu
  • Serwisowanie sprzętu komputerowego i kserograficznego
  • Konsultacje i szkolenia
  • Sprzedaż sprzętu komputerowego i kserograficznego
  • Wynajem i dzierżawa sprzętu komputerowego i kserograficznego